bạt cuốn che ban công

    1. Xem: 1,911

    Ban công nhà bạn hứng quá nhiều ánh nắng làm trong nhà nóng bức, ngột