bạt cuốn che ban công

    1. Xem: 2,627

    Ban công nhà bạn hứng quá nhiều ánh nắng làm trong nhà nóng bức, ngột